Läs här om hur du söker till oss.

Ekonom (Lunds universitet) med över 25 års erfarenhet från olika ledande befattningar, främst i bolag verksamma inom utbildning, vård och omsorg. Senast som VD för utbildningsbolaget Atvexa. Övriga pågående uppdrag; styrelseordförande i Atleva Specialistvård, styrelseledamot i CTR, Atvexa och Adisi Consulting.