Mathilda ansvarar för hållbarhet, det systematiska kvalitetsarbetet och brinner för utveckling och att hitta smarta lösningar. Mathilda tycker det är roligt att vara en del av Atlevas framåtanda och strävar efter att utveckla nya arbetssätt och processer för att nå våra mål.