Läs här om hur du söker till oss.

Jag är övertygad om att god ekonomiska kontroll är en viktig del av ett företags framgång. Jag har en strävan att hela tiden förbättra arbetet med styr- och kontrollsystem, ekonomiska planer och rutiner och att på så sätt ge bättre beslutsunderlag till ledning, styrelse och ägare.

Mail: jorgen.emanuelsson@atleva.se