Läs här om hur du söker till oss.

Till våra kliniker kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller via vårdgarantin. Du som står i vårdkö har möjlighet att via vårdgarantin söka vård via våra avtal nedan:

Region
Som patient har du enligt den lagstadgade vårdgarantin rätt att få vård inom en viss tid. Tiden varierar beroende på vilken region du är folkbokförd i men är oftast 90 dagar (Region Halland 60 dagar), räknat från det att du och vårdpersonalen tillsammans beslutat om behandling t.ex. operation.

Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränsen för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning i din eller någon annan region.

Väntar du på en bedömning eller operation i din region och de inte kan uppfylla din vårdgaranti, då har du rätt att söka till oss via ett så kallat vårdgarantiavtal.

Vi har avtal med följande regioner:

Region Värmland, avtalsnummer RS/222492 (HandCenter och FotCenter)
Region Halland, avtalsnummer RS 160149-6 (HandCenter och FotCenter)
Region Kalmar, avtalsnummer 2022-341/1 (HandCenter och FotCenter)
Region Skåne, avtalsnummer 2023-POL000158-11 (Smärthjälpen, Atleva Ortopedi, HandCenter och FotCenter)

Att tänka på
När du väntat på behandling i mer än 90 dagar har du möjlighet att välja en annan vårdgivare. Kontakta Vårdgarantiservice i din region för information om vad som gäller för just dig eller kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Möjligheten till rehabilitering efter en eventuell operation regleras i respektive vårdgarantiavtal.

Avgifter
Du betalar samma avgifter i regionen som har vårdgarantiavtalet när du kommer som patient via vårdgarantin (högkostnads- och frikort gäller). Möjligheten till sjukresor utgår från respektive regions bestämmelser.

Läs mer på 1177 för vad som gäller för din region.