Läs här om hur du söker till oss.

Nenad Stankovic är smärtläkare och specialist i hand- och plastikkirurgi. Han är disputerad inom området nervskador och har flerårig erfarenhet inom komplexa smärtutredningar och smärtbehandlingar / rehabiliteringar. Nenad är också studierektor på Atleva.

Nenad Stankovic grundade Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus i Göteborg. 2016 grundade Nenad Smärthjälpen en multidisciplinär mottagning som utreder, behandlar och rehabiliterar patienter med långvariga icke maligna smärttillstånd.

I flera år har Nenad Stankovic varit sammankallande för Smärtrådet i Västra Götalandsregionen (VGR) och framtagit handlingsplanen för långvarig smärta i VGR.

Mathilda ansvarar för hållbarhet, det systematiska kvalitetsarbetet och brinner för utveckling och att hitta smarta lösningar. Mathilda tycker det är roligt att vara en del av Atlevas framåtanda och strävar efter att utveckla nya arbetssätt och processer för att nå våra mål.

Petra började som affärsutvecklare på Atleva Specialistvård 2021. ”Jag brinner för att optimera och förenkla kundresan. Sjukvård ska vara så tillgänglig och kvalitativ som möjligt. Det är roligt att få vara med och utveckla kunderbjudandet inom Atleva då organisationen är ständigt nytänkande med siktet på att öka tillgängligheten till vård med hög kvalitet samt att möta morgondagens vårdbehov.”

Petra har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, försäkringsbolag, läkemedelsindustrin samt vårdsektorn.

Docent och specialist handkirurgi. Grundare av Atleva Specialistvård.

Tänk om vi inte hade behövts finnas! Anledningen till att jag var med och grundade Atleva var att jag vill kunna erbjuda vård med högsta kvalitet utan väntetider.

En vård som genomsyras av omtanke och spetskompetens och där all personal har roligt på jobbet. Visst hade det varit bra om all vård såg ut så?

Mail: ola.collin@atleva.se