Ekonomichef

Jörgen Emanuelsson

Jag är övertygad om att god ekonomiska kontroll är en viktig del av ett företags framgång. Jag har en strävan att hela tiden förbättra arbetet med styr- och kontrollsystem, ekonomiska planer och rutiner och att på så sätt ge bättre beslutsunderlag till ledning, styrelse och ägare.

Mail: jorgen.emanuelsson@atleva.se